ذخیره مرخصی استحقاقی

دسته بندی : اخبار و رویدادها   -  تاریخ درج : 1394/5/18
بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل شاغل در شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان صنایع الکترونیک شیراز می رساند طبق ماده 66 قانون کار امکان ذخیره مرخصی استحقاقی موضوع این قانون در سال فقط 9 روز می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است با هماهنگی مدیران محترم مجموعه به گونه ای برنامه ریزی نمائید که تا پایان سال از مرخصی استحقاقی استفاده گردد تا مرخصی پرسنل سوخت نگردد


معاونت اداری مالی شرکت تکصا


تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 456