صورتجلسه مجمع عمومي عادی نوبت دوم

دسته بندی : اخبار و رویدادها   -  تاریخ درج : 1394/4/23

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان صنایع الکترونیک شیراز – تکصا  94در ساعت 17:30 روز دوشنبه مورخ 94/04/01 در حسینیه کوثر شرکت صنایع الکترونیک واقع در شیراز، میدان صنایع شرکت صنایع الکترونیک شیراز تشكيل و پس از تلاوت چند آيه از قرآن مجيد رسميت جلسه اعلام و براي انتخاب هيات رئيسه اخذ راي بعمل آمد.

سپس تحت رياست رئیس انتخابي مجمع عمومی عادی نوبت دوم دستور جلسه به شرح ذیل قرائت و مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت :

گزارش هیأت مدیره و بازرسان در تمام زمینه ها پیرامون مسائل و مشکلات و سایر موارد دیگر قرائت و پس از بحث و گفتگو مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

صورتهای مالی سال 1392 و 1393 به شرح زیر مطرح و تصویب شد :

با توجه به استعفاء جمعی هیأت مدیره برای انتخاب هیأت مدیره اصلی اخذ رأی کتبی بعمل آمد و در نتیجه :

1-     سید اصغر اوحدی کازرونی

2-     عبد المجید انصاری

3-     قاسم عباسی

4-     شمس اله سالمیان

5-     علی کرمی

 

به مدت 3 سال بعنوان هیأت مدیره اصلی انتخاب شدند و قبولی خود را اعلام نمودند.

 

با توجه به اتمام خدمت هیأت مدیره برای انتخاب عضو علی البدل هیأت مدیره اخذ رأی کتبی بعمل آمد و در نتیجه :

1-     محمد فزایبی

2-     کامران صمیمی

3-     سیروس توکلی

 

 

به مدت 3 سال بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند و قبولی خود را اعلام نمودند.

با توجه به اتمام خدمت بازرسان برای انتخاب بازرسان اخذ رأی کتبی بعمل آمده و در نتیجه :

1-     نوربخش کریم آقایی

2-     محمدقاسم حمیدی

3-     سید مجتبی جلالی

4-     محسن کوهستانی

با اکثریت نسبی بعنوان بازرس اصلی و علی البدل که نفر اول، دوم و سوم بعنوان بازرس اصلی و نفر چهارم بعنوان بازرس علی البدل برای مدت سال مالی 1394 انتخاب شدند.

آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون مصوب 1387/03/09 در جلسه مجمع عمومی طرح و این آیین نامه در 50 ماده و 64 تبصره به تصویب مجمع عمومی رسید.

چون موضوع دیگری جزء دستور کار جلسه نبود لذا ضمن تصویب صورتجلسه و ضمائم آن، جلسه در ساعت 19:30 ختم گردید.


تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 554