دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

دسته بندی : خبر ويژه   -  تاریخ درج : 1394/3/27

جلسه مجمع فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان صنایع الکترونیک شیراز (تکصا) رأس ساعت  16:30 الی 17:30 بعداز ظهر روز دوشنبه مورخ 94/04/01 در محل شرکت صنایع الکترونیک شیراز، حسینیه کوثر تشکیل می‌گردد. از کلیه اعضاء دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند و یا با مراجعه به دفتر شرکت یا دفاتر رسمی ، وکیل / نماینده خود را کتباً جهت حضور در مجمع و اعمال رأی معرفی نمایند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حد اکثر 3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.

دستور جلسه :

1-     بررسی و تصویب اساسنامه جدید

2-     بررسی و تصویب استعفای دسته جمعی هیأت مدیره

    

رئیس هیأت مدیره شرکت تکصا


تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 446