دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

دسته بندی : خبر ويژه   -  تاریخ درج : 1394/2/14

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان صنایع الکترونیک شیراز (تکصا) رأس ساعت 17:30 الی 18:30 بعداز ظهر روز دوشنبه مورخ 94/03/11 در محل شرکت صنایع الکترونیک شیراز ، حسینیه کوثر تشکیل می‌گردد. از کلیه اعضاء دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند و یا با مراجعه به دفتر شرکت یا دفاتر رسمی، وکیل / نماینده خود را کتباً جهت حضور در مجمع و اعمال رأی معرفی نمایند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. داوطلبان سمت هیأت مدیره و بازرسی موظفند ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شرکت مراجعه و فرم داوطلبی را تکمیل و مدارک کامل خود را تحویل نمایند

دستور جلسه
 قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرسان در خصوص عملکرد شرکت * 
 بررسی و تصویب صورت های مالی سال 93 * 
انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال * 
 انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی * 
   تصویب آیین نامه نحوه برگزاری مجامع در 50 ماده و 64 تبصره * 


رئیس هیأت مدیره شرکت تکصا


تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 511